กิจกรรมนักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมRสู้FloodกิจกรรมRสู้Flood (40)
อบรมโครงการคุณธรรมนำจิต พัฒนาชีวิต สู่สังคมอบรมโครงการคุณธรรมนำจิต พัฒนาชีวิต สู่สังคม (49)
กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ประจำปี2556กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ประจำปี2556 (50)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2556 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2556  (29)
กิจกรรม แข่งขันทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรม แข่งขันทักษะการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (20)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  (116)
กิจกรรมกีฬามหาสนุกกิจกรรมกีฬามหาสนุก (39)
กิจกรรมประกวดร้องเพลงกิจกรรมประกวดร้องเพลง (68)
กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอลกิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตซอล (42)
กิจกรรมคัดเลือกกรรมการชมรม อชท. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์กิจกรรมคัดเลือกกรรมการชมรม อชท. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (18)
กิจกรรมต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่กิจกรรมต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ (45)
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน 2553 (BlueTeam Version) ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน 2553 (BlueTeam Version)  (407)
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน 2553 (BlueTeam Version 2)ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายใน 2553 (BlueTeam Version 2) (90)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 2553 (BlueTeam Version.1)พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 2553 (BlueTeam Version.1) (132)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 2553 (BlueTeam Version.2)พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 2553 (BlueTeam Version.2) (70)
กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา  วันที่ 23 กรกฎาคม 2553กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 (46)
การแข่งขันเกมส์พิสูจน์ความแม่นยำ BB GUN วันที่ 8 กรกฎาคม 2553การแข่งขันเกมส์พิสูจน์ความแม่นยำ BB GUN วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 (42)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2553กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 (53)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วันที่ 10 มิถุนายน 2553 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล วันที่ 10 มิถุนายน 2553  (62)
กิจกรรมประกวดร้องเพลง วันที่ 3 มิ.ย. 2553 กิจกรรมประกวดร้องเพลง วันที่ 3 มิ.ย. 2553  (31)
กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ หัวใจเดียวกัน วันที่ 27 พ.ค. 2553กิจกรรมรับเพื่อนใหม่ หัวใจเดียวกัน วันที่ 27 พ.ค. 2553 (62)
กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2553 วันที่ 20 พ.ค. 2553กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2553 วันที่ 20 พ.ค. 2553 (34)
เทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2553  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2553 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (185)
สังสรรค์ศิษย์เก่าอิเล็กทรอนิกส์ วันไหว้ครูช่าง 2552สังสรรค์ศิษย์เก่าอิเล็กทรอนิกส์ วันไหว้ครูช่าง 2552 (90)
Electronic Sport day 2009 ( ประมวลภาพโดย ::  อาจารย์ภาสกร หนูสนั่น )Electronic Sport day 2009 ( ประมวลภาพโดย :: อาจารย์ภาสกร หนูสนั่น ) (197)
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษากิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา (26)
กิจกรรม Big Cleaning Dayกิจกรรม Big Cleaning Day (37)
กิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (49)
โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ โครงการบรรยายพิเศษหัวข้อ "หลักการคิดและการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ"  (42)
 
Powered by Phoca Gallery
You are here: