การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ณ โดม 75 ปี

เขียนโดย Administrator    วันอังคารที่ ๐๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒:๔๔ น.

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 24 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ โดม 70ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

LAST_UPDATED2
 
You are here: