กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ "รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์"

เขียนโดย Administrator    วันอังคารที่ ๐๔ พฤษจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒:๕๗ น.

กิจกรรมบรรยายพิเศษหัวข้อ "รู้ทัน IT ใช้ดี มีประโยชน์"

วันที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

LAST_UPDATED2
 
You are here: