กิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์พบพระ

เขียนโดย Administrator    วันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๐:๐๐ น.

 

กิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์พบพระ

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 

ณ วัดโพธิ์คลาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

LAST_UPDATED2
 
You are here: