บุคลากร

PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator    วันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓:๐๒ น.

หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

นายสุธีร์   แบนประเสริฐ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

       

นายปัญญา สุนทรเดชอังกูร

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ  

นางเกศินี งามยิ่ง

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายชัยวัฒน์  เมืองคำ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

นายโกมล ศิริสมบูรณ์เวช

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายภาสกร  หนูสนั่น

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

 

นางสาวปริฉัตร สุขเจริญ

ตำแหน่งครู

นายณรงค์ฤทธิ์  เขตตวงษ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางพรศรัณ

ตำแหน่งครู

นายนพดล  เทียกพา

ตำแหน่ง ครู

นายธีระ  วัชรพงษ์ไพบูรย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายทรงศักดิ์  ครื้นน้ำใจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นางวารุณี  ครื้นน้ำใจ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

นายวิโรจน์  แก้วเรือง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

นางสาวนิตยา  ริตพวง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นายอัฐวี  ปภาวสุ

ตำแหน่ง ครู

นายวสุ   งามยิ่ง

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

นางสาวชลธิชา  เชิดชูสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน

 

     

 

 

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
You are here: