นักบินน้อย อาชีวะติดปีก

พิมพ์
เขียนโดย Administrator    วันอังคารที่ ๓๐ พฤษจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:๐๐ น.

ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณุบรี จัดโครงการเพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ นักบินน้อย อาชีวะติดปีก โดยกิจกรรมจะป็นเการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ในวันที่ 21 และ 28 มกราคม 2559 ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ในการนี้ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์จึงขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน    ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่      ดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขันคลิกที่นี่

LAST_UPDATED2