“HOW TO | GEN Z : สอนหนูให้รู้กฎหมาย”

พิมพ์

“HOW TO | GEN Z : สอนหนูให้รู้กฎหมาย”

ห้ามพลาด.....ด้วยชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี กำหนดจัดโครงการ เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในงานจะมีการกิจกรรมสัมนาในหัวข้อ “HOW TO | GEN Z : สอนหนูให้รู้กฎหมาย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ด้านกฏหมาย ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ....อย่าลืม พบกัน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป..